Застраховки

Сити тур предлага възможност за сключване на следните типове застраховки:

Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с Асистанс
Застраховка "Отмяна на пътуване"
За слючване на застраховка е необходимо да предоставите следната информация:
ЕГН и три имена на български език и латиница, изписани по лична карта/паспорт
Дестинация и период на пътуването
Адрес по лична карта и телефон (за застраховка "Отмяна на пътуване")
Сити тур предлага възможност за сключване на посочените типове застраховки бързо и лесно, в реално време, с плащане в брой или по банков път.
За повече информация или съдействие при избор на подходяща застраховка, според конкретните изисквания на клиента или конкретното пътуване - екскурзия, почивка, круиз, хотелско настаняване и други, моля свържете се с агент от Сити тур на тел. 02/ 915 15 11 или на e-mail: info@citytoursofia.com 

Описание на застраховките:

Медицинската застраховка е популярна още като застраховка "Помощ при пътуване". Тя е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 80г., на които предстои туристическо или бизнес пътуване извън територията на Република България. Лица на възраст между 70г. до 80г. се застраховат при завишена застрахователна премия (За лица над 80 години се изсисква специално разрешение от застрахователя, затова се издават на отделна, химизирана полица).
Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования (в случай, че е различна от България).
Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Застраховка "Помощ при пътуване" осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица. (Информацията подлежи на препотвърждение, моля консултирайте се с наш представител относно задълженията на застрахователя, включените и изключени рискове)
Цената на застраховката (застрахователната премия) зависи от размера на избраното застрахователно покритие за основните рискове, включените допълнителни (избираеми) рискове, срока на застраховката, дестинацията, възрастта на застрахования и др.

Застраховката "Отмяна на пътуване" е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания на физически и психически здрави лица на възраст до 80г. (лица на възраст над 70г. и до 80г. застрахователна премия е завишена). Предназначена е за лица, на които предстои организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване, както и от съкращаване, удължаване или прекъсване на пътуването поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката;
Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се следните рискове: смърт вследствие злополука за лица над 14г.; разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за удължаване на пътуването; разходи за закъснение на самолетен полет.
Важно: Застраховката задължително се сключва до 5 дни след датата на сключване на договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или заплащане на хотел, само при условие, че има извършено плащане (частично или пълно).
Важно: Цената на застраховката се изчислява в зависимост от застрахователната сума (платената цена за индивидуалното или групово пътуване); времето, оставащо до началото на пътуването; приложимите завишения в зависимост от възрастта на застрахования, и други съществени за оценката на риска обстоятелства.

Внимание: За допълнителна информация, изключени рискове и отговорност на застрахователя, моля консултирайте се с агент от Сити тур.

СПЕЦИАЛНИ