Организиране на конференции, семинари и обучения

Организирането на едно мероприятие, конференция, семинар или обучение изисква сериозни усилия. Ние можем да предоставим пълен пакет от услуги, който да ви освободи от всички ангажименти свързани с настаняване, хранене, транспорт, изработка на рекламни материали и т.н. Целта е да имате повече време, за да се концентрирате върху самото мероприятие и вашите гости!

Избор на място и планиране
Внимателно проучваме нуждите и идеите на клиента за желано място за събитието. Осъществяваме контакти с възможно най-добрите места за провеждане на конференции и ги проучваме в детайли. Правим нащите предложения за най-подходящо място след анализ и сравнения. Осигуряваме детайлната организация за провеждането на срещите и събитията включваща планиране, бюджетиране, приходи и оценка на резултатите, както следва:

- Подредба и цялостен дизайн на залата, гарантиращ адекватната атмосфера за събитието;
- Извършване на регистрация на участниците;
- Провеждане на работни срещи за фирмите участнички;
- Изработване на правила за участниците чрез регламентиране на услугите;
- Договаряне на планирането на мястото за вход и изход и конструкциите;
- Дизайн и изработка на декорации;
- Предоставяне на мултимедийно и аудио оборудване;
- Инсталиране и тестване на система за озвучаване;
- Предоставяне на допълнително техническо оборудване и асистиране за програмата;
- Публично огласяване на предстоящата конференция;
- Уреждане на пресконференции и свързани интервюта и отчети;
- Възможност за извършване на различни публични дейности за разгласяване на събитието;
- Помощ и съвети при дизайна на конферентно лого и създаване на визуални ефекти;
- Изготвяне и превод на рекламни материали и извършване на последващи комуникативни услуги;
- Планиране и кетъринг – въпроси свързани с изхранването (цена, кухня, място);
- Подредба на място и ефективен контрол върху доставките;
- Настаняване и помощ при планиране, уреждане и резервиране на стаи за гостите на конференцията;
- Осигуряване на хотелски резервации и потвърждаването им;
- Осигуряване на транспорт - трансфери за гости при пристигане и заминаване, от хотела до мястото на конференцията;
- Организиране на развлекателни програми - различни видове посещения, туристически обиколки, обиколка с екскурзовод, винени дегустации, обеди, вечери и забавни програми.