Лични данни:
 
Туристическа агенция "Сити тур", като търговец и администратор на лични данни(Информационна система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни - еРАЛД), гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

ТА "Сити тур" се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
- има изрично писмено съгласие на клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

СПЕЦИАЛНИ