Екскурзии и почивки МОЗАМБИК

Мозамбик или Република Мозамбик се намира в югоизточна Африка: граничи с Индийския океан на изток, с Танзания на север, с Малави и Замбия на северозапад, Зимбабве на запад и с Есватини и Южно-африканската република на юг. Страната е с големина 801 590 кв. км и е на 25-то място по територията сред другите държави. Днешните земи на Мозамбик са били открити от Вашку да Гама през 1498 г. и станали португалска колония през 1505 г. Мозамбик е член на общност на португалоезичните държави и на общността на нациите.
Климатът в северната и централната част на държавата е субекваториален, а в южната-тропичен. Сухият сезон е от април до септември, когато е и най-хубавото време да се посещение на Мозамбик. Тогава температурите са по-ниски – максималните са около 25 °C, а минималните около 15 °C, а валежите са много по-малко отколкото през дъждовния период, който продължава от октомври до март  със средни температури около 31 °C. Най-високата температура, измерена в Мозамбик досега е 47,1 °C, а най-ниската – около 1 °C.
Населението на Мозамбик е около 30 милиона души. Бързото нарастване на броя на населението днес се дължи на високия естествен прираст. Средната продължителност на живота в Мозамбик е 41 години. Средно на една жена в Мозамбик се падат около пет деца. Значителен е броят на заболелите от СПИН – те са 1,3 млн. или 12 % от населението. Над 99% от населението е от африканските племена – Маконде, Яо, Суахили, Тсонга и др. Останалата част са европейци и индийци. Религиите, които се изповят в страната са: католицизъм (23,8%), ислям (17,8 %), ционизъм (африканска форма на християнството - 17,5 %) и 23,1% са неопределени. Макар че португалският е официалният език в Мозамбик, по-голямата част от населението говори на други, африкански езици.
В икономически план по-голямата част от населението се занимава с отглеждане на царевица и маниока или работи в плантации за отглеждане на износни култури – кокосови палми, памук, захарна тръстика, кашу, сизал, тропични плодове. Важен отрасъл е риболовът, а ловенето на скариди е от особено значение за износа на страната.
Мозамбик разполага с големи залежи на мед, желязо, уран, въглища, природен газ, диаманти. Добивната промишленост е едва в началото на своето развитие.
Официалната валута е новият метикал(по данни от 2018г. 1 USD е равен на 62 нови меткала). Американския долар, ранда на ЮАР, а в последно време и еврото са широко разпространени в страната и се използват в бизнес сделките. Минималната легална заплата на човек е 60 долара за месец.
Мозамбик е Република. Начело на държавата и правителството стои президента. Политическите партии в Мозамбик са: Партия Фрелимо и Национално съпротивление на Мозамбик.
Законодателен орган в Мозамбик е парламента, състоящ се от една камара с 250 народни представители, избирани за срок от 5 години. Изборната бариера е 5 процента.
 


СПЕЦИАЛНИ