PRIVATE DAY TRIP TO THE RILA MOINTAIN FOR WINTER SPORTS

Sofia- Borovets- Sofia
 Програма:   PRIVATE DAY TRIP TO THE RILA MOINTAIN FOR WINTER SPORTS
 Дата на отпътуване:   29.01.2020
 Пътуването ще завърши на (дата на пристигане):   30.01.2020
 Брой нощувки:   0
 Брой туристи:  * в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
 Настаняване / вид стаи:  
 Трите Ви имена по паспорт:  *
/ Необходими за договор /
 ЕГН:  
/ Необходими за договор /
 № паспорт/лична карта:  
/ Необходими за договор /
 Град:  
/ Необходими за договор /
 Пощенски Код:  
/ Необходими за договор /
 Адрес:  
/ Необходими за договор /
 E-mail:  *
 Телефон:  *
 Начин на плащане:  

 Списък на всички туристи които ще пътуват:Обръще ние Име, презиме и фамилия на туриста на латиница по задграничен паспорт/ лична карта
/ задължително поле /
ЕГН
/ задължително поле /
№ на задграничен паспорт/ лична карта
/ задължително поле /
валиден до
/ задължително поле /
телефон
/ задължително поле /
настаняване
/ задължително поле /
1

 ОБЩА СУМА:   110.00 лв.
 Коментар и допълнителна информация:  
* Задължителни данни

СПЕЦИАЛНИ